Uniter.Pro
Kontaktbackground

Nowe funkcjonalności systemu do zarządzania transportem Uniter.Pro ®

Aktualizacja do wersji 3.1

 1. Zaimplementowano integrację z API firmy E100, co umożliwia pobieranie listy stacji paliw wraz z ich cenami oraz transakcji handlowych.
 2. Dodano możliwość generowania dokumentów CMR.
 3. Zaimplementowano funkcję eksportu plików PLI i PLA do systemów bankowych.
 4. Zoptymalizowano wyświetlanie list, teraz dostępne są w formie bloków i list.
 5. Uaktualniono system stawek VAT, dodano na przykład stawkę obowiązującą w Luksemburgu.
 6. Zintegrowano wymagania dotyczące transportu z wyposażeniem pojazdu, wprowadzając system ostrzegania o występujących różnicach.
 7. Uproszczono proces tworzenia aplikacji mobilnej.
 8. Udoskonalono okna tworzenia parkingów, magazynu, windykacji, użytkownika oraz serwisu pojazdu.
 9. Poprawiono wydruk PDF stanu magazynowego.
 10. Dodano opcje blokowania przypisania kontrahenta znajdującego się na czarnej liście lub po przekroczeniu limitu kupieckiego.
 11. Wprowadzono kontener plików dedykowany do certyfikatów.
 12. Zaimplementowano oznaczenie „Anulacja” dla transakcji handlowych.
 13. Udostępniono opcje ukrywania mapy i lokalizacji w udostępnionym linku transportu.
 14. Zablokowano możliwość zmiany statusu z „Kontrola” na „Dokumenty”.

Aktualizacja do wersji 3.0

 1. Zmodyfikowano układ menu górnego i przeniesiono powiadomienia dotyczące opcji użytkownika do górnego bloku interfejsu.
 2. Wprowadzono nowy status „Wstrzymany” dla mandatów, zwiększając precyzję monitorowania ich stanu.
 3. Ulepszono funkcjonalność tworzenia kopert nadawczych bezpośrednio z każdego pliku, co znacznie ułatwia proces wysyłki.
 4. Wzbogacono opcje transportu o takie możliwości jak: „podwójna podłoga”, „logger temperatury”, czy „wymiana palet”. To zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb transportowych.
 5. Zaimplementowano funkcję generowania eksportu kontaktu w formacie vCard, co ułatwia przechowywanie i udostępnianie danych kontaktowych.

Aktualizacja do wersji 2.18

 1. Wprowadziliśmy funkcję duplikowania serwisów flotowych, zwiększając efektywność zarządzania flotą.
 2. Dodaliśmy możliwość powiązania parkingów z artykułami, umożliwiając lepszą organizację i zarządzanie przestrzenią parkingową.
 3. Wprowadziliśmy ostrzeżenie w transporcie o zerowaniu kwoty po zmianie przewoźnika na własną firmę, zapewniając dodatkową kontrolę finansową.
 4. Do jednostek pozycji dokumentów dodaliśmy „km” oraz „m3”, zwiększając precyzję i zrozumiałość dokumentacji.
 5. Ułatwiliśmy sposób dodawania pól w bloku filtrów poprzez dodanie funkcji autouzupełniania, co przyspiesza i upraszcza proces filtrowania.
 6. Rozszerzyliśmy wymagania transportu o innolift, zapewniając większą elastyczność w obszarze logistycznym.
 7. Umożliwiliśmy zapamiętywanie strony na której był użytkownik po zmianie strony i cofnięciu, ułatwiając nawigację i oszczędzając czas.
 8. Wyświetliliśmy punkty tras w detalach cykli pracy pojazdu, oferując lepszy przegląd i kontrolę nad harmonogramem pracy floty.
 9. Dodaliśmy nowy typ filtru „nie zawiera się w”, co umożliwia bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
 10. Do zestawu dodaliśmy pole „Maksymalna wysokość”, umożliwiając dokładniejsze określenie wymagań transportowych.
 11. Wyświetliliśmy pole „Stały podwykonawca” w liście pojazdów, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie flotą.
 12. Wyświetliliśmy terminy płatności w rejestrze kontrahentów, ułatwiając zarządzanie finansami.

Aktualizacja do wersji 2.17

 1. W widoku umowy o zatrudnieniu wyświetlono teraz typ pracownika oraz flagę „aktywny”. Dzięki temu łatwiej jest śledzić status zatrudnienia.
 2. Zintegrowaliśmy z dostawcą GPS – ATK, co umożliwia lepsze monitorowanie i zarządzanie naszą flotą.
 3. Usprawniliśmy funkcjonalność modułu „Parking”, aby ułatwić zarządzanie miejscami parkingowymi.
 4. Teraz jest możliwość edycji kontrahenta w korektach, co zapewnia większą elastyczność w procesie korekty dokumentów.
 5. W trakcie tworzenia opłaty drogowej, dodaliśmy logikę ustawiania daty kursu jako datę zakupu. Dzięki temu proces jest bardziej spójny i intuicyjny.
 6. Dodaliśmy opcję „Rozszerz” w opcjach edycji pól tekstowych. To umożliwia łatwiejszą edycję i lepsze doświadczenie użytkownika.
 7. Do widoku „powiadomienia o płatnościach” dodaliśmy nowe pola. Ułatwia to zarządzanie płatnościami i finansami.
 8. Wprowadziliśmy możliwość wysyłki wiadomości e-mail do pracowników uczestniczących w spotkaniu. Dzięki temu komunikacja w zespole jest jeszcze łatwiejsza.

Aktualizacja do wersji 2.16

 1. Teraz umożliwiamy zmianę wystawcy i odbiorcy w notach księgowych, co dodaje większą elastyczność w procesie księgowym.
 2. W widoku „Panel spedytora” wyświetlono pole „Typ cyklu”, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę nad cyklami.
 3. Dane pojazdu są teraz ukrywane, jeżeli cykl jest zamknięty, zapewniając lepszą ochronę danych.
 4. W widoku „Polisy ubezpieczeniowe” wyświetlono pole „Opis ryzyka”, co pomaga lepiej zrozumieć szczegóły polisy.
 5. Utworzono funkcjonalność masowego pobierania plików z kontenera, co znacznie upraszcza zarządzanie plikami.
 6. Dodano nowe typy ryzyk do polis ubezpieczeniowych: CARGO, KABOTAŻ, ZK, SZYBY. Teraz polisy można lepiej dostosować do indywidualnych potrzeb.
 7. Do widoku „Wizyty i spotkania” dodano pola „Dział” i „Opis spotkania”, co pomaga lepiej organizować spotkania.
 8. Usunęliśmy status „Do zjazdu”, usprawniając proces zarządzania.
 9. Dodaliśmy możliwość oceny wykonania serwisu pojazdu, co pozwala na lepsze monitorowanie i kontrolę jakości usług.
 10. Utworzyliśmy funkcjonalność wysyłki ofert transportowych, co zdecydowanie usprawnia proces negocjacji i współpracy.
 11. Zautomatyzowano nadawanie aktywności cykli pracy pojazdów, co przyspiesza i ułatwia proces zarządzania flotą.
 12. Utworzono rejestr dodatkowych kosztów pojazdu w sekcji „Flota”, umożliwiając dokładniejsze śledzenie kosztów.
 13. W rejestrach: Kontrahenci, Spotkania, Szkolenia osadziliśmy raporty, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi.

Aktualizacja do wersji 2.15

 1. Utworzyliśmy nowy rejestr „Wizyty i spotkania”, umożliwiając dokładniejszą kontrolę i organizację tych działań.
 2. W „Cyklach pracy pojazdów” dodaliśmy funkcję zliczania średniego spalania, co pomaga monitorować efektywność pojazdów.
 3. Teraz pliki są powiązane z zadaniami, co usprawnia zarządzanie i organizację pracy.
 4. Dodaliśmy obsługę działów pracowników, co pozwala na łatwiejszą segregację i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Do widoku „Zamówienia transportów” dodaliśmy dołączaną listę pojazdów, co umożliwia szybsze i dokładniejsze zarządzanie zamówieniami.
 6. Wprowadziliśmy budżet na pojazd, co ułatwia śledzenie i kontrolę kosztów związanych z utrzymaniem floty.
 7. Powiększyliśmy rozmiar czcionki w sekcji przystanków, co poprawia czytelność i użyteczność.
 8. Teraz domyślnie sekcje są zwinięte, co pozwala na bardziej zorganizowany i schludny wygląd platformy.
 9. Usprawniliśmy widok zadań, co ułatwia zarządzanie i śledzenie postępów zadań.
 10. Dodaliśmy możliwość filtrowania po aktywnym cyklu pracy pojazdu, co pozwala na szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie informacji.
 11. Wprowadziliśmy pole Typ cyklu „Praca” „Dom”, co umożliwia lepsze zarządzanie i planowanie cykli pracy.
 12. Zarządzanie cyklami pojazdu przeniesiono z bloku „Transport” do „Flota”, co upraszcza nawigację i zarządzanie.
 13. Dodaliśmy dodatkowe informacje mówiące o przyczynach niepowodzenia generowania numerów w dokumentach handlowych, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemu.
 14. Wprowadziliśmy możliwość sprawdzenia działania wysyłki e-mail, co pomaga w zapewnieniu skutecznej komunikacji.

Aktualizacja do wersji 2.14

 1. Poprawiono wygląd przycisków w detalach koperty nadanej i otrzymanej dla lepszej estetyki i interakcji użytkownika.
 2. W sekcji „Detale dokumentu handlowego”, lista wydruków teraz pojawia się tylko wtedy, gdy wykonano przynajmniej jeden wydruk.
 3. Usprawniliśmy algorytm przeliczania kwot do walut w dokumentach handlowych, co zapewnia większą precyzję.
 4. Style programu zostały uspójnione ze stroną internetową, co przyczynia się do jednolitego i spójnego wyglądu.
 5. Dla zwiększenia czytelności, układ list w oknie rozrachunków został zmieniony na układ bloków.
 6. Wprowadziliśmy nowy widok „Zamówienia transportów”, który znacznie ułatwia wprowadzanie i zarządzanie transportami.
 7. Poprawiliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Polisy ubezpieczeniowe”, zamieniając listę na bloki danych.
 8. Wyświetlanie widoku w sekcji „Szkolenia” zostało zmienione z listy na bloki danych, a także dodaliśmy możliwość wysyłania zaproszeń dla pracowników.
 9. Widok w sekcji „Kontrahenci” zmieniono z listy na bloki danych, a widok „Oddziały” został usunięty.
 10. W sekcji „Serwisy pojazdów” wprowadziliśmy automatyczną zmianę statusów.
 11. Podobnie, sekcja „Ubezpieczenia” otrzymała funkcję automatycznej zmiany statusów.
 12. Zmieniliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Poczta nadana i odebrana” z listy na bloki danych.
 13. Poprawiliśmy style wyświetlania menu na stronie startowej „Przegląd”.
 14. Stały podwykonawca będzie teraz dotyczył wszystkich oddziałów.
 15. Poprawiliśmy wyświetlanie pól i ich tłumaczeń w sekcji „Detale widoku szablony tekstów”.
 16. Poprawiliśmy responsywność widoku w sekcji „Konfiguracja”.

Aktualizacja do wersji 2.13

 1. Przeniesiono opcje masowej edycji pól do nagłówka tabeli, dla zwiększenia wygody użytkowania.
 2. Wprowadzono opcję przenoszenia plików z transakcji do dokumentu handlowego.
 3. Umożliwiono zmianę oddziału dla dokumentów handlowych sprzedaży.
 4. Na ekranie głównym dodano listę widoków startowych, umożliwiając szybkie przełączanie pomiędzy różnymi widokami.
 5. W liście „Koperta nadana”, pliki teraz są wyświetlane w kopercie.
 6. Umożliwiono załączanie plików do listy w „Kopercie nadanej”.
 7. W dokumentach handlowych, zmieniono sposób zaokrąglania wartości.
 8. Umożliwiono ręczną edycję niektórych pól w dokumentach handlowych.
 9. Usprawniono sposób korygowania stawki VAT i kwot dla waluty EUR w korektach.
 10. Ulepszono wyświetlanie korekt do faktur poufnych.
 11. Poprawiono sposób zmiany danych adresowych w notach korygujących.
 12. W detalach pracownika dodano możliwość przypisywania i usuwania z oddziału.
 13. Poprawiono przeliczanie wartości do PLN w pozycjach dokumentów handlowych.
 14. Przywrócono roli „Księgowy” wgląd do detali plików.
 15. W wydruku PDF dokumentu handlowego zmieniono nazwę „Sprzedawca” na „Wystawca”, a „Kupujący” na „Odbiorca”.
 16. Wprowadzono krok zapytania przed usunięciem dokumentów handlowych, kompensat, korekt.
 17. Do zamówienia transportu dodano pole „Płatnik”.
 18. Wprowadzono funkcję masowego wydruku korekt.
 19. Umożliwiono usunięcie transportu, który ma podpięty dokument handlowy.
 20. Usunięto tekst o NULL z wydruku PDF koperty nadanej.
 21. W rejestrze transportów wyświetlono „Procentowy udział zysku” (Marża).

Aktualizacja do wersji 2.12


Nowe funkcjonalności

 

 • Detale dok. handlowego – metody zapłaty – poprawa sortowania.
 • Wyświetlenie pola Uwagi w widoku „Koszty transportów”
 • Aktualizacja struktury pliku JPK
 • Dodanie do konfiguracji pola „Data do obliczeń terminu płatności”
 • Edycja pól typu LocalDate – niepotrzebna opcja wyboru czasu
 • Rozwinięcie statystyk i obliczeń zysków w transporcie
 • Wyłączenie odświeżania danych w nieaktywnej karcie
 • Odblokowanie edycji pola Opis w raportach szkolenia
 • Raport CSV dokumentów handlowych z kontami bankowymi
 • Poprawa modułu informowania o płatnościach
 • Wrzucane pliki do programu w transporcie
 • Numerowanie transportów
 • Zmienić interwał przeliczania cykli pracy pojazdów na 5 minut
 • Poprawa PDF transportu
 • Aktualizacja OpenJDK z 17->18
 • Zmiana sposobu wyświetlania wymaganych pól w widokach
 • Eksport czasu pracy kierowcy – nadawanie nazwy pliku xlsx i csv.
 • Modal raporty – pole informacje o trasie – zwiększenie ilości znaków.
 • Panel spedytora lista pojazdów – dostęp do publicznej listy pojazdów cd.
 • Usuwanie aplikacji mobilnej
 • Odwzorowanie pól listy oddziałów w modalu wyszukiwania oddziałów
 • Obsługa OCP
 • Okres po dacie sprzedaży
 • Dodać wymaganie do trasportu „Neutralne CMR”
 • Refaktoryzacja importów XLS/CSV
 • Miękka i twarda inicjalizacja pól formularzy
 • Skrypty SQL
 • Kategoria pliku Dokumenty handlowe ma nie trafiać do koperty
 • Usunięcie pola „Miejsce wystawienia” z dokumentów handlowych
 • Przekierowywanie na widok startowy – refaktoryzacja
 • Opłaty drogowe – Pole status
 • Refaktoryzacja FinancialDocumentType i EntityNumerationType
 • Zmiana układu sekcji przystanków w detalach transportu
 • Klient A-Routing
 • Encja Money – problem duplikacji waluty i daty kursu
 • Aktualizacja menu bocznego Sidebar – poprawa ról
 • Wydanie zewnętrzne w enum typ płatności tankowania
 • Statystyki pozycji dok. handlowych
 • Detale koperty nadawczej – usunięcie bloku „Wszystkie pliki”
 • Dodanie pola „NIP Kontrahenta” do widoku umowy świadczenia usług
 • Poprawa PDF dokument handlowy
 • Modyfikacja układu sekcji przystanków w detalach transportu
 • Zwolnienie restrykcji NotNull dla kontrahenta w transakcjach handlowych
 • Pozycje dokumentów handlowych – pole „komentarz”.
 • Budżet przewoźnika – 3 waluty
 • Raporty PDF – refaktoryzacja
 • Karty paliwowe – kwota limitu w 3 walutach
 • Oferty – 3 waluty
 • Ryzyka ubezpieczeniowe – suma ubezpieczenia i składka w 3 walutach
 • Spłaty kredytu – 3 waluty
 • Transakcje handlowe – kwoty w 3 walutach
 • Pobieranie nazw kraju dla kopert nadawczych.
 • Pozycje dokumentów handlowych
 • Duplikacja przy zapisywaniu tablicy bajtów do odpowiedzi
 • Eksport powiadomień o płatnościach – uwagi klienta
 • Sortowanie faktur po numerze porządkowym numeracji
 • Data przyjazdu i czas opóźnienia w widoku monitoring transportu
 • Dodać opcje rozliczania transakcji kasowej z detali kasy
 • Brak konsekwencji w funkcjonalności „Widok startowy”
 • Aktualizacja menu bocznego Sidebar
 • Oznaczenie zestawu czy publiczny
 • Panel spedytora – liczba dni do zjazdu
 • Termin płatności w wydruku dokumentu handlowego PDF
 • Modal tworzenia dokumentu handlowego z transakcji handlowej
 • Integracja z Comarch Optima
 • PDF transportu – wyróżnienie adresu korespondencyjnego i poprawa wyświetlania kwoty
 • Tworzenie faktury z wielu kosztów – refaktoryzacja
 • Możliwość zdefiniowania miejsca wystawienia dokumentu dla oddział.


Zadania

 • Statystyki SQL – rentowność pojazdu
 • Budowanie nowej wersji frontu Jenkinsem

Aktualizacja do wersji 2.11

 • Dodano wymaganie transportu „Neutralne CMR”
 • Dodano wybór numeracji i numerowanie transportów
 • Poprawiono funkcjonalność usuwania mandatów
 • Usprawniono moduł informowania o płatnościach
 • Zwiększono ilość możliwych znaków w polu „Informacje” raportu z trasy
 • Poprawiono nadawanie nazw plików eksportu do programu 4Trans
 • Dodano obsługę ostrzegania przed nieaktualnym ubezpieczeniem OCP
 • Zoptymalizowano czas wyświetlania widoków
icon
Jak to działa?
icon

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
background

Wypróbuj Uniter.Pro - oprogramowanie do zarządzania transportem